Администрација

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ
1. Јелена Драгин секретар
2. Данијела Остојић шеф. рачуновод.
3. Зорица Бајат админ.рад.у рачун
4. Зорица Милошевић админ.радник