Вертикални узгој биљака у унутрашњем простору

Пројекат „Вертикални узгој биљака у унутрашњем простору“
У среду, 8. јуна 2022. године у свечаној сали наше школе представљен је
пројекат „Вертикални узгој биљака у унутрашњем простору“ у облику
интерактивне едукативне презентације за ученике четвртих разреда.
Пројекат је подржан и финансиран од стране АПВ Покрајинског
секретаријата за спорт и омладину. Том приликом у гостима су нам били
представници Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Дејана Васић,
помоћница покрајинског секретара за спорт и омладину и њени сарадници
Милан Живковић, саветник за канцеларију за младе и омладинску политику
и Ивона Радановић канцеларија за младе и омладинску политику.
Сами циљеви пројекта односе се на едукацију ученика основне школе о
култури живљења и заштити животне околине, урбаном баштованству, значају
екологије за нашу околину и природу, учешћу у процесу стварања нових
вредности код ученика , обогаћивању зеленог садржаја како у унутрашњости
школе, тако и око ње.

Израдом вертикалне баште у холу наше школе желели смо да утичемо на
изградњу нових вредности и ставова код ученика, едукујући их о
могућностима које пружа урбано баштованство. Ово смо покушали да
остваримо њиховим личним ангажовањем у корацима које смо поставили
кроз пројекат.
Оно на шта смо тренутно поносни јесте спонтана евалуација пројекта кроз
позитивне коментаре колега и ученика школе. Током реализације пројекта
остварен је тимски рад управе школе, наставника, ученика и помоћно-
техничког особља у школи, који је као резултат донео реконструкцију и
оплемењивање простора хола за пријем родитеља, као и едукацију ученика.
Носиоци пројекта су професорице биологије Александра Поповић, Марина
Стојанац и Сења Ставрић.