Спроведено истраживању у нашој школи о грађанским обавезама и активним учешћем у друштву (ICCS)

Наша школа је 11. апрла за два одељења осмог разреда организовала истраживање  о грађанским обавезама и активним учешћем у друштву.

Ми смо једна од 160 школа у Србији у којој је организовано ово истраживање, а само неколицина школа у држави је изабрана да тестира ученике два одељења. Тестирање ученика укупно је трајало око два сата и протекло је у најбољем реду. Ученици су имали прилике да учествује у истраживању које организује Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – IEA из Холандије које се спроводи у 24 образовна система у свету, међу којима је и наша земља.

 

Истраживање ICCS 2022 је испитивало знања и ставове ученика осмог разреда основне школе у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву, а обухватало је области за које се сматра да су у савременом друштву све значајније као што су: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање, односно коришћење информационо-комуникационих технологија за учешће у друштвеним и политичким дешавањима, миграције, ставови младих о политичким системима (поверење у институције и систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности. У тесту су била и питања која су везана за однос према учешћу у систему и у институцијама, према политици, однос према лидерству и медијима и то на једном општем нивоу. Ту су и питања везана за понашање у породици, окружењу и на друштвеним мрежама.

Одговори на питања у овом тестирању су јако битни за стратешко планирање будућих корака развоја образовног система. Сва ова питања су данас део општег образовања, а и део предмета који се бави грађанским васпитањем. Ученици су ове тестове и упитнике попуњавају анонимно, а поред ученика, упитнике су попуњавали и наставници који им предају као и директор школе.

Међународно упоредиви резултати са овог тестирања биће нам доступни у децембру 2023. године.

Татјана Чоканица Војновић, педагог