Грађевински објекти у саобраћају

Пројекат: “Грађевински објекти у саобраћају”

У среду, 22. 11. 2023. године, као и у петак, 23. 11. 2023. године ученици шестог разреда су на часовима технике и технологије обрађивали тему грађевински објекти у саобраћају и у оквиру теме, израђивали практичне радове (макете). Они су у учионици технике и технологије са својим наставницима Радмилом Јојић и Веселинком Лејић направили изложбу и презентацију  радова и том приликом угостили ученике четвртих разреда, ученике из боравка, наставнике и педагога школе Јовану Ковачев.

Циљ промоције је био представљање пројекта и подршка транзиције ученика из нижих у више разреде.

Кроз мали свет макета старији ученици су делили своја знања са млађима кроз представљање макета путева, тунела, мостова, аеродрома, …

Ово искуство не само да подстиче сарадњу на различитим узрастима, већ пружа прилику млађима да стекну знања о саобраћају на интерактиван начин. Старији ученици су поделили своје вештине израде макета и истовремено пренели важне информације о безбедности у саобраћају, а уједно су јачали и неке од својих компетенција које су им важне за целоживотно образовање.