Разговор директора школе са ученицима 5. и 7. разреда

У склопу својих редовних активности, директор школе је одржао састанак са свим ученицима

5. и 7. разреда.

Том приликом пожелео им је што бољи успех у школи.

Директор је подсетио ученике на правила понашања у школи и замолио их да се придржавају Правилника о понашању ученика у школи.