СЕПТЕМБАР У НАШОЈ ШКОЛИ

Вођени првенствено досадашњим искуством и активностима које сваке школске године реализујемо са циљем да  што пријатније дочекамо све наше ученике на почетку школске године и овог пута смо организовали различите активности кроз које би се сви спонтано и пријатно, након распуста, вратили школским обавезама.

Овај распуст трајао је нешто дуже због немилих догађаја који су нас све потресли у мају ове године. Пратећи Смернице које је припремило Министарство просвете за почетак ове школске године у првим недељама септембра организовали смо различите тематске активности кроз које смо укључујући ученике у исте, као и до сада, имали за циљ развој позитивних људских вредности код ученика. Трудили смо се да унапредимо однос заснован на међуљудском поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости.

Деца су веома позитивно реаговала на све ове активности, а продукти рада само додатно потврђују колико су ученици способни да на различите начине решавајући проблеме искажу своја интересовања и потврде способност да уче, стварају и друже се негујући у свему томе позитивне вредности.

Радови су многобројни те смо овим путем издојили само неке за вас, како би смо покушали да дочарамо како су изгледали часови током овог периода. У оквиру слободне наставне активности Медијска писменост ученици ће на основу продуката насталих у овим недељама, али и у недељама које нам предстоје израђивати филмове како би на мониторима у нашој школи презентовали све пројекте који доказују на које је све начине на различитим узрастима могуће неговати позитивне људске вредности вођени основним циљем образовања.