Лична карта

Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ у Новом Саду почела је са радом у садашњој згради 1976. године, у насељу Детелинара у улици Јанка Чмелика 89. Првобитно је пројектована за 600 ученика, међутим, изградњом насеља број ученика у школи сваке године се повећавао.
Сходно потребама током 2011/12.године, школа је надограђена и проширена са нових 1600 метара квадратних. Тако добија 10 нових, модерно опремљених учионица, компјутерску учионицу и мултимедијалну салу. Надоградњом се повећао и капацитет школе, те она сада броји око 1700 ученика.

Током свих ових година школа се мењала пратећи потребе друштва, водећи рачуна о квалитету изнад свега. У корак са стандардима модерног друштва израсла је у школу која, пре свега, брине о потребама деце, негује различитости, проактивна је, пријатељска, иновативна и забавна.
Школа се поноси свим талентима и снагама своје деце, а на том путу их подржава тако што препознаје будуће, глумце, песнике, инжињере, програмере,спортисте …., пружајући им сваки вид разумевања и подршке.

О свему овоме сведоче бројне награде, признања и оцене којe је школа добила, а ми издвајамо неке од њих:

• највиша оцена Комисије за екстерну евалуацију школа из 2015. године
• Признање “др Ђорђе Натошевић“ за 2014/15. школску годину, које се додељује школама и појединцима за постигнуте резултате и иновације у настави
• 2017. године школа добија Повељу „ Капетан Миша Анастасијевић“, која се додељује у области доприноса образовању и образовном раду
• 2019. и 2020. школа добија и златну медаљу Новосадског сајма за успешно образобање ученика
• плакету „проф.Стјепан Хан“
• као и Октобарску награду града Новог Сад.

О квалитету рада школе говоре и званични извештаји Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања о резултатима ученика наше школе на Завршном испиту, они показују да су резултати ученика наше школе изнад просечних резултата на нивоу Републике.

Школске оцене су у складу са резултатима на Завршном испиту и резултатима наших ученика у средњим школама.
Лични, професионални и социјални развој ученика подстиче се кроз континуирани, разноврстан и стручно вођен рад у нашој школи. Учење не видимо као пуки процес преношења знања, већ као вишеструк процес који доводи до личног раста.

Наша школа се труди да ученика стави у позицију у оквиру које мисли, истражује, практично примењује знања, износи своје идеје, мишљење, ставове и прихвата различитости и поштује их. Залажемо се за флексибилност, креативност, интерактивност, унутрашњу мотивацију и радозналост у учењу као и за сарадњу и комуникацију између наставника и ученика.