Продужени боравак

Продужени боравак у нашој школи постоји дуги низ година.  Посебну пажњу посвећујемо организацији рада у њему.

Принципи на којима се заснива организација рада у нашем продуженом боравку јесу: креативно савладавање и продубљивање садржаја са редовне наставе, активан одмор (са акцентом на активности на свежем ваздуху), социјализација и осамостаљивање ученика. Период који ученици проводе у боравку заснован је на обогаћивању базичних знања и вештина. Оно о чему се посебно води рачуна јесте праћење ученика  у свим аспектима њиховог развоја.

Изузетна пажња  посвећује се  простору у ком ученици  бораве.

Распоред и организација активности  формирају се у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручну педагошко-психолошку помоћ и сарадњу са учитељима, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике.  Учитељи поклањају пажњу и пружају помоћ ученицима у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. Слободно време је осмишљено према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности стваралачког и рекреативно-забавног карактера имају првенство у слободном времену. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.

У нашем боравку се ученици осећају опуштено и задовољно. Код нас се и учи и игра, забавља и образује, а пре свега васпитава.

Организација рада продуженог боравка за школску 2021/22. годину 

У школи је организован продужени боравак за ученике I и II разреда. Рад се одвија у две смене, а са ученицима ради пет професора разредне наставе.

Сатница и начин рада продуженог боравка прилагођени су начину рада школе.

  • Радно време продуженог боравка је од 6:30 до 17:00 часова
  • Пријем деце у продужени боравак за доручак је до 7:00 часова.
  • Ручак је у периоду од 12:00 до 13:30 часова.
  • Домаћи задатак се ради у периоду од 10:00 до 11:30 и од 13:30 до 15:00.
  • Потребно је спаковати деци ужину. Предвиђено време ужине је око 8:30 и 15:30, коју родитељи пакују деци у школску торбу.
  • Обавезе према боравку родитељи измирују до 15. у месецу.
  • Горе поменути распоред активности, сатница рада, трају и мењају се у скаду са епидемиолошким саветима и мерама.