Стручни сарадници

1. Јелена Обренов психолог
2. Сандра Цвјетићанин психолог
3. Стојана Јованов педагог
4. Татјана Чоканица Војновић педагог
5. Јована Ковачев педагог
6. Весна Груден библиотекар